Narrowband IoT / LPWA

เครือข่ายพลังงานต่ำ

เครือข่าย Narrowband IoT / Low Power Wireless Access (LPWA) มีประวัติที่ยาวนานมาตั้งแต่ตัวเลือกอันดับต้นๆ มีเพียงระบบเครือข่าย SigFox, LoRa หรือระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะอื่นๆ Narrowband IoT (“NB-IoT”) และ LTE Category 1 M (“LTE-M”) ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการปรับใช้งานระบบ IoT ในทุกขนาดที่ต้องการภายใต้ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมจากผู้ให้บริการระบบเครือข่ายมือถือ

Caburn Telecom มีประสบการณ์ด้าน IoT / M2M มายาวนานหลายทศวรรษและได้เฝ้าดูการพัฒนาในด้าน GSMA Narrowband อย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่การประกาศมาตรฐานใหม่ช่วงแรกๆ โดยสมาคมมาตรฐาน GSMA ซึ่งทำให้เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือลูกค้าทำความเข้าใจในความซับซ้อนของเทคโนโลยีแต่ละตัวและการเลือกเทคโนโลยีที่ถูกต้องในระยะยาว

เทคโนโลยี 3GPP ทั้งสองแบบได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้อุปกรณ์มีราคาถูกลงสำหรับการปรับใช้งานขนาดใหญ่ในระยะยาว ทั้งสองแบบรองรับมาตรฐานระดับโลก มีอัตรการใช้แบตเตอรี่ต่ำมาก และรองรับเทคโนโลยี 5G

NB-IoT เป็นเทคโนโลยีความเร็วต่ำ เวลาแฝงสูง ความครอบคลุมพื้นที่ระยะไกล เครือข่ายที่ไม่ใช่ระบบเคลื่อนที่ และมีต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบอยู่กับที่สำหรับการส่งชุดข้อมูลที่ไม่ใช่แบบเรียลไทม์ในปริมาณต่ำ และไม่จำเป็นต้องได้รับการตอบสนองย้อนกลับ ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของ NB-IoT คือการรองรับการปรับใช้งานในปริมาณสูงสำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์โดยไม่จำเป็นต้องมีเครือข่าย Mesh หรือเกตเวย์ การใช้งานทั่วไปของ NB-IoT ได้แก่ การวัดปริมาณการใช้สาธารณูปโภค การเฝ้าตรวจสอบระดับถังกักเก็บ มาตรวัดการจอดรถ การควบคุมไฟส่องถนน การเฝ้าตรวจสอบเครือข่ายแบบกระจาย เป็นต้น

LTE-M เป็นเทคโนโลยีความเร็วปานกลาง เวลาแฝงต่ำ ความครอบคลุมพื้นที่ระยะกลาง เหมาะกับระบบเคลื่อนที่ที่สมบูรณ์ และมีต้นทุนสูงเล็กน้อย ด้วยเหตุนี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องทำงานกับระบบเคลื่อนที่ ซึ่งจะให้อัตราความเร็วข้อมูลปานกลางและมีปัญหาเกี่ยวกับเวลาแฝงของเครือข่าย LTE-M ช่วยให้สถานีฐานแต่ละจุดสามารถรับส่งข้อมูลในแบบเรียลไทม์ได้และให้ตัวเลือกระบบเสียง ทำให้เหมาะสำหรับการเป็นโซลูชันในระบบเคลื่อนที่ การใช้งานทั่วไปของ LTE-M ได้แก่ การติดตามรถพ่วงและรถบรรทุกขนส่ง อุปกรณ์สวมใส่สำหรับผู้ทำงานแยกเดี่ยวและการใช้งานด้านการดูแลสุขภาพ ระบบการวัดและส่งข้อมูลจากระยะไกล การเฝ้าตรวจสอบทรัพย์สิน การเฝ้าตรวจสอบสุขภาพอุปกรณ์ เป็นต้น

นอกจากนี้เรายังมีโซลูชัน ChipSim รวมไปถึงการปรับใช้งาน eSIM และ eUICC อีกด้วย

การนำทางให้ธุรกิจด้วยความก้าวหน้าด้าน IoT

นักออกแบบโซลูชัน IoT มักพบว่ามีตัวเลือกการเชื่อมต่อที่น่าสนใจหลากหลายระบบตั้งแต่การเข้าถึงผ่านระบบไร้สายพลังงานต่ำหลายประเภท จนถึงระบบมาตรฐาน GSM ที่พัฒนาขึ้นใหม่หลายมาตรฐาน

ด้วยเหตุนี้ เราได้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แผนงานด้านการเชื่อมต่อที่ให้ประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

กรณีศึกษา

No posts found!

โซลูชันที่เชื่อมต่อเพื่อการใช้งานระบบ IoT ที่หลากหลาย