Skip to main content

โซลูชัน eSIM / eUICC

คำแนะนำวิธีการปรับใช้โซลูชัน eUICC

Caburn Telecom ให้บริการด้านการปรับใช้โซลูชัน eUICC มาอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ใหม่ๆ สำหรับโซลูชัน eUICC ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาด้านระบบ IoT ที่เจาะจงให้กับลูกค้าได้ การปรับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จำเป็นต้องมีได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการผสานรวมเทคโนโลยีภายในอุปกรณ์ที่เลือกและสถานการณ์การใช้งา สิ่งที่สำคัญก็คือ หากธุรกิจไม่เข้าใจความซับซ้อนทางเทคนิคและขยายเครือข่ายระบบเคลื่อนที่และการโต้ตอบกับระบบ ก็อาจพบปัญหาด้านขีดจำกัดของบริการได้

โซลูชัน eUICC

Caburn Telecom พร้อมที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการปัจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม eUICC ของเรา รวมถึงโอกาสในการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณ หากคุณต้องการพูดคุยกับผู้เชี่ยวขาญของเรา โปรดติดต่อเราได้ที่ info@caburntelecom.com 

กรณีศึกษา

No posts found!

โซลูชันที่เชื่อมต่อเพื่อการใช้งานระบบ IoT ที่หลากหลาย