Skip to main content

แพลตฟอร์มการจัดการ SIM ของ Caburn

แพลตฟอร์มการจัดการ SIM ของ Caburn

แพลตฟอร์มการจัดการ SIM ของ Caburn เป็นแพลตฟอร์ม IoT ระดับองค์กรที่ใช้ง่ายสำหรับลูกค้าของเรา Caburn ได้พัฒนาระบบที่ตอบสนองความต้องการในการจัดการการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT แบบกระจายตัว ระบบเคลื่อนที่ รวมไปถึงระบบอยู่กับที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

เว็บพอร์ทัลที่ใช้งานง่ายของเราช่วยในการเข้าถึงระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความซับซ้อนสูงได้ ลูกค้าสามารถดู ควบคุม และรายงานสถานะการเชื่อมต่อหรือระดับการใช้งานระดับแต่ละ SIM รวมไปถึงกลุ่มของ SIM ที่ค้นหาได้และกำหนดได้

ระบบจะแสดงรายการอุปกรณ์ที่ทำงานนอกกฎทางธุรกิจที่กำหนดไว้ ช่วยให้คุณระบุความผิดปกติและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที มีข้อมูลที่ตรวจสอบได้และข้อมูลเชิงประวัติเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม (หากต้องการ) หรือการวิเคราะห์แนวโน้ม

เราช่วยเหลือให้ลูกค้าของเรารับประกันการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ประจำวันของอุปกรณ์ที่ทำงานภายใต้เครือข่าย ให้ข้อมูลภาพรวมของสถานะและการใช้งาน SIM ได้ทันที ลูกค้าสามารถสำรวจ ตรวจดู ควบคุม และจัดการประชากร SIM ในแบบเรียลไทม์โดยผ่านอินเทฟอร์เฟซแบบตรงไปข้างหน้า

นอกจากนี้ระบบยังมีฟังก์ชันการใช้งานจริงและที่คาดการณ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง มีระบบแจ้งเตือนการใช้งานที่กำหนดค่าได้ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าควบคุมบิลค่าใช้จ่ายประจำเดือนหรือค่าใช้จ่ายที่เกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ลูกค้าสามารถจัดการกลุ่มอุปกรณ์ตามสัญญาณเตือนหรือข้อผิดพลาดในเชิงป้องกันได้ สามารถเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์หรือสถานะการเชื่อมต่อของ SIM

แพลตฟอร์มนี้ยังให้ชุดของฟังก์ชันและ API ที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงด้วย ระบบเหล่านี้ทำให้ Caburn Telecom ต้องจัดการชุดของอินเทอร์เฟซระบบแบบสดและไดนามิกที่ซับซ้อนร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย บริการสนับสนุนที่หลากหลายและฟังก์ชันการวิเคราะห์ซึ่งคอยเฝ้าตรวจสอบกิจกรรมบนเครือข่ายและระบบการแจ้งเตือนที่กำหนดค่าได้

การดำเนินงานที่ง่ายขึ้น

คุณจำเป็นจะต้องทราบสถานะการเชื่อมต่อและสถานะการทำงานของอุปกรณ์ทุกตัวไม่ว่าระบบของคุณจะมีขนาดเท่าใด สำหรับการปรับใช้ระบบ IoT ระดับโลก จำเป็นต้องใช้เวลาและทรัพยากรปริมาณสูง

การจัดการ SIM ของ Caburn: พอร์ทัลการจัดการที่พิเศษเฉพาะของเราให้คุณสามารถดูประสิทธิภาพของ SIM ในอุปกรณ์ทุกตัวผ่านแดชบอร์ดแบบหน้าเดียว ระบบจะแสดงรายการอุปกรณ์ที่ทำงานนอกกฎทางธุรกิจที่กำหนดไว้ ช่วยให้คุณระบุความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้

ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการต่อได้ - ข้อมูลภาพรวมและการควบคุม

แพลตฟอร์มการจัดการ SIM ของ Caburn ให้ข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับเวลาและตำแหน่งการเชื่อมต่อ SIM แต่ละอันและปริมาณข้อมูลที่ใช้ ซึ่งช่วยให้คุณขจัดหรือระบุการเชื่อมต่อที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา รวมถึงเร่งความเร็วในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา

รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ตัวอย่างเช่น อัตราค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของ SIM หรือการปรับค่าขีดจำกัดการใช้ข้อมูลเมื่อมีการบ่งชี้ถึงหรือคาดการณ์ถึงการใช้งานข้อมูลสูง คุณสามารระงับหรือปิดใช้งาน SIM เป็นรายตัว กลุ่มย่อย หรือทั้งระบบได้

กรณีศึกษา

No posts found!

โซลูชันที่เชื่อมต่อเพื่อการใช้งานระบบ IoT ที่หลากหลาย