ระบบ IoT ทางทะเล

โซลูชันที่มีความครอบคลุมทั่วโลกของเรา

เราได้เพิ่มตัวเลือกโซลูชันที่มีความครอบคลุมทั่วโลกของเราผ่านเครือข่ายระบบเคลื่อนที่ของ Tampnet Tampnet ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2001 ในเมืองสตาวานเจอร์ ประเทศนอร์เวย์ โดยเป็นผู้ดำเนินธุรกิจระบบเครือข่ายการสื่อสารประสิทธิภาพสูงนอกชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการระบบโทรคมนาคมคุณภาพสูงในเขตทะเลเหนือและอ่าวเม็กซิโก โดยมีลูกค้าหลักอยู่ในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ พลังงานลม เรือเดินทะเล และผู้ให้บริการขนส่ง เครือข่ายนี้มีความครอบคลุมพื้นที่ทะเลเหนือ ประเทศเนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และนอร์เวย์ ความครอบคลุมสัญญาเริ่มที่ 12.5 กิโลเมตรจากแนวเส้นฝั่งทะเลของประเทศเนเธอร์แลนด์ (ในน่านน้ำสากล) และต่อเนื่องไปยังทะเลเหนือ เครือข่ายระบบเคลื่อนที่ให้บริการเครือข่าย 4G LTE สำหรับข้อมูลความเร็วสูง และในอนาคตจะรวมถึงเครือข่าย LTE-M (Cat-M) สำหรับอุปกรณ์ IoT พลังงานต่ำด้วย Tampnet ยังให้บริการเครือข่าย 2G สำหรับ SMS และเสียงอีกด้วย

กรณีศึกษา

No posts found!

โซลูชันที่เชื่อมต่อเพื่อการใช้งานระบบ IoT ที่หลากหลาย