การโรมมิ่งระหว่างประเทศ

การโรมมิ่งในพื้นที่ - ภูมิภาค

เมื่ออุปกรณ์ IoT ถูกแจกจ่าย ปลดล็อก และย้ายตำแหน่ง หรือนำไปกับการเดินทาง จะสามารถเชื่อมต่อกับตัวเลือกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือได้หลากหลายที่สุดในภูมิภาคหรือข้ามพรมแดน ช่วยให้มั่นใจว่าจะใช้บริการต่างๆ ได้อย่างไม่สะดุดโดยไม่มีอุปสรรค์ที่ไม่คาดหมายจากการใช้งานนอกเขตพื้นที่ปกติ

Caburn Telecom มีแผนการใช้งานที่หลากหลายเพื่อการปรับใช้ SIM และย้ายตำแหน่งการใช้ได้ในภูมิภาคหรือพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม คุณสามารถใช้งานตั้งแต่ประเทศใดๆ กลุ่มประเทศที่จำกัดหรือกลุ่มประเทศจำนวนมาก ไปจนถึงพื้นที่ภาคพื้นทวีปและความครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกที่กว้างขึ้น

ปรับปรุงประสิทธิภาพการปรับใช้งานระดับภูมิภาค

ทุกภาคอุตสาหกรรมได้ยอมรับว่าระบบ IoT มีศักยภาพในการขับเคลื่อนรายได้ทางธุรกิจใหม่ๆ และธุรกิจในทุกขนาดกำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของพวกเขา

ในแง่การปรับใช้อุปกรณ์ ธุรกิจจำนวนมากพบว่าพวกเขาประสบปัญหากับผู้ให้บริการเครือข่ายระดับท้องถิ่นเมื่อนำอุปกรณ์ไปใช้งานข้ามพรมแดน

ลูกค้าของเราจะได้รับสิ่งที่แตกต่าง: Caburn Telecom ได้กำหนดตัวเลือกอัตราค่าบริการคงที่บนหลายเครือข่ายที่ดำเนินงานทั่วทุกภูมิภาคได้แก่ ยุโรป เอเชีย ละตินอเมริกา และอเมริกาเหนือ ซึ่งผู้ใช้มั่นใจได้ถึงการโรมมิ่งที่ไร้พรมแดน ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้ และมีอิสระในการเลือกโอกาสที่ดีที่สุด ผู้ใช้มั่นใจได้ถึงการโรมมิ่งที่ไร้พรมแดน ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้ และมีอิสระในการเลือกโอกาสที่ดีที่สุด

กรณีศึกษา

No posts found!

โซลูชันที่เชื่อมต่อเพื่อการใช้งานระบบ IoT ที่หลากหลาย